Vestmælk

Vest Mælk ApS er oprettet for at kunne give danske mælkeproducenter en alternativ afsætning af deres mælk. Vi mener, at hvis man skal eksportere mælk og mælkeprodukter, hvorfor så ikke gøre det allerede som råmælk. Omkostninger i udlandet er alt andet lige mindre end i Danmark. Dette skal udmønte sig i en bedre afregning for den enkelte leverandør. Vores mål er til enhver tid at skaffe den enkelte leverandør den bedst mulige afregning for mælken. Vi arbejder ikke med efterbetaling, men mener at pengene gør meget mere nytte hos den enkelte producent med det samme.

Nørretoft 15
6200 Aabenraa
Denmark

T: (+45) 7471 6006
M: mail@vestmaelk.dk
vestmaelk.dk