Musholm

Musholm A/S er en akvakulturvirksomhed, specialiseret i opdræt, forarbejdning og salg af ørreder og ørredrogn. Produktionen er vertikalt integreret og dækker hele fiskens livscyklus fra ægget klækkes til de voksne fisk sættes ud i store net på havbrugene i Storebælt.

Vi arbejder med fuld sporbarhed i produktionen. Udover råvareproduktionen tilbyder Musholm forædlede varer af ørred, som portioner, steaks og fileter til videreforarbejdning i industrien eller færdigpakket til catering eller detailhandlen.

Musholm A/S
Reersø Havn
Strandvejen 101
DK – 4281 Gørlev

T: +45 5885 9007