Friland A/S

Friland er salgsselskab for landmænd, som arbejder med produktion af frilandsgrise, kødkvæg i frilandskoncepter samt økologisk drift af kvæg og grise. Friland sælger kød til såvel den danske detailhandel, fødevareindustri og storkøkkensektor som til udenlandske aftagere.

Friland J. Hansen, et tysk datterselskab til Friland A/S, er ansvarlig for eksportmarkederne Tyskland, Syd- samt Centraleuropa (bortset fra Frankrig, England og Irland).

Friland A/S
Marsvej 43
8960 Randers SØ
Danmark

T: +45 8919 2760
friland.dk