Fonden Grantoftegaard

Landbruget på Grantoftegaard er økologisk og har rådighed over 800 ha. jord, hvoraf de 300 bliver dyrket med hvede til brød og andre korn- og frøafgrøder. Øvrige hektarer er vedvarende græs- og naturarealer, hvor der foretages høslet og naturpleje, herunder bjørneklobekæmpelse. Naturplejen foregår ved afgræsning med dyrehold på 700 får og lam samt 100 stk kvæg.

Fonden Grantoftegaard
Pederstrupvej 69
2750 Ballerup
Denmark

T: +45 8818 5830
grantoftegaard.dk